بررسی وضعیت اشتغالزایی در ملک در مجلس بودجه

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت گو با ایسنا با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با پیشگاه منصوری دستیار اشتغال وزارت تعاون، کار و شادکامی اجتماعی گفت: معاون وزیر فرمان در این جلسه گزارشی درباره اقدامات این وزارتخانه داخل دولت های یازدهم و دوازدهم بخاطر اشتغالزایی در کشور نمایش و اعلام کرد که تلاش ما پیش بازی کردن مذاکره اشتغالزایی به همراه سیاست های نمو اقتصادی در ملک بوده است.

وی با تقریر اینکه فعال کردن بخش های متنوع مانند صنعت، کشاورزی، آی تی، خدمات، همکاری های دانش زمینه و … راه حل های بزمین نشستن بوسیله رشد اشتغال جماز در کشور است، افزود: براساس اعلام معاون وزیر حکم مقدار بیکاری درون زمان شیوع کرونا در کشور یعنی از اسفند ماه سال گذشته تاکنون سلبی 4 درصد رشد داشته و باید بخاطر اعاده و بازگشت به شرایط قبل برنامه ریزی فوق العاده و اختصاص ای انجام رحم.

پاسبان انسان تبریز در محفل اضافه کرد: می توان با تصحیح نوک تیز فضای کسب و کار، حمایت و فعالسازی بنگاه های اقتصادی بصیرت و کلان، سرمایه گذاری در مقدر شدن مسکن بویژه در بخش لیف فرسوده، ترقی راسته منطقه ای، استقرار و حفظ اشتغال های موجود، اشتغالزایی در مرزها بوسیله سرود تبادل و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و توسعه سهم خویشتن در بازارهای منطقه ای به رشد اشتغال و توسعه اقتصادی در کشور کمک کرد.

انتهای پیام