برنامه ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد

 به گزارش ایسنا، سال های گذشته متصل مساله افزایش قیمت نانمطرح بوده و یک وعده هم که درون سال ۱۳۹۶ ستاد تنظیم بازار افزایش مقدار نان را ابلاغ کرد، مهتر جمهوری پس از چند روز این تصمیم را برگرداند و مصوبه را الغا کرد، البته داخل سطح شهر بها نان خلال سال های گذشته عاری مصوبه و با عذر های مختلف افزایش یافته است.

در این وضعیت در معلول اعلام بیژن نوروزمقدم – رئیس هم گذاری نانوایان سنتی – مبنی کنار احتمال افزایش ارج رسمی نان، عباس قبادی، کمک وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد انتظام بازار – تو این باره به ایسنا گفت: هنوز هیچ تصمیم و دستور کار ای برای افزایش نرخ نان نداریم و تنها پیشنهادات اتحادیه نانوایان برای بررسی افزایش هزینه های تولید و تجدیدنظر در قیمت نان، در حال مطالعه است.

وی افزود: همه هم گذاری ها می توانند در شرایطی که هزینه های تولیدشان افزایش یافته است، پیشنهادات و آنالیز قیمت خود را بوسیله ستاد تنظیم بازار اخبار کنند. این پیشنهادات مورد وارسی قرار پژمرده و تو رخ تأیید، برای افزایش بها آنها تصمیم پژمان خواهد شد.

رئیس انجمن نانوایان سنتی با پافشاری پیاده شدن این که موضوع افزایش قیمت نان قطعی نیست، تقریر کرد: اگر بخواهیم قیمت نان خواه هر کالای دیگری را افزایش دهیم، قطعاً پس از بررسی های لازم آن را بوسیله اطلاع مسئولان و رئیس جمهوری می رسانیم تا همچون گذشته ناهماهنگی درون افزایش نرخ نان به وجود نیاید اما هنوز هیچگاه تصمیمی برای این موضوع بود ندارد.