تهران با مترو به شمال سرزمین هموار می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، محمد اسلامی پیش از ظهر امروز در حاشیه آغار بوسیله کار عملیات اجرایی پروژه کنار گذر شمالی ساری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ترافیک های ثقل درون مسیرهای ساحلی استان مواجه هستیم و باعث تداخل ترافیکی شهری و عبوری می شود.

وی با اخبار اینکه سال ها این پروژه برنامه ریزی شده است، گفت: فردی منابع و تملک ارضی دلایل تاخیر این پروژه بوده، چهار تقاطع سمسکنده، سه گانه راه جویبار و گارد نیستان و تقاطع غیرهمسطح فرودگاه ساری با قرارداد جدید منعقد شده عملیات اجرای آن آغاز شده است.

وزیر متد و شهرسازی در ارتباط با اتصال مترو تهران به آمل گفت: این پروژه تیمار یکی از برنامه های محوری استان است که با تنخواه گذاران تو حال رایزنی هستیم.

وی تکثیر کرد: منابع مالی از قانون سرمایه گذاری تویی و بیرونی تامین کنیم که حاجت به تامین دارد، این پروژه یکی از نیازهای ضروری و لازم کشور است.

اسلامی با اعلام اینکه شمال متعلق به همگی مردم ایران است، گفت: باید تنخواه گذاری لازم انجام شود.

وی با اقرار اینکه برقی کردن شیار آهن قرار داد بزرگی با روسیه است، افزود: از زمانی که روسای سه گانه ناحیه تفاهم کرده بودند تا چند هفته پیش که قرارداد آن را نهایی کردیم زمان برد که تو حال حاضر باخبر فاز اجرایی می شویم.

وزیر رویه و شهرسازی اضافه کرد: سپس از تعطیلات ژانویه فراغت است که طرف خارجی عملیات اجرایی برقی سازی اینچه برون بوسیله گرمسار را که تسهیم یدکی در مازندران است را آغاز بطی ء.

وی اعتراف کرد: با اجرای این پروژه خواست داریم که خط دوم راه آهن احداث کنیم که تو مرحله نخست قطار حومه ای در شمال راه اندازی کنیم که مقداری از مرحله جاده روی ریل قرار گیرد.

اسلامی اضافه کرد: اگر زمینه احداث ترن حومه ای درون شمال کشور را عملیاتی کرده و زمینه دسترسی مردم سیرت کشور از ورسک تا گرگان از این قطار فراهم شود تا حدودی مقیاس تنگ کردن جاده ای کاهش محسوس می کند.

وی معیار اعتبار برقی کردن اینچه برون را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو اخبار کرده است.