توضیح دلایل گرانی جوجه یکروزه

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، سخن سنج انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه می گوید امکان پذیر است قاچاق جوجه به برهان مغایرت ارزش ارز داخل آن طرف مرزها باعث التهاب بازار شده باشد اما برهان حقیقی افزایش مقدار جوجه یکروزه فراز عدول کردن هزینه های تولید است. محمدرضا صدیق پور در پاسخ به چرایی افزودن قیمت جوجه یکروزه، گفت: همانگونه که نفقه های تولید مرغ بالا رفته، جوجه یکروزه نیز از گزند افزودن نفقه های تولید در امان نبوده است.

وی دنباله داد: در جلساتی که درون تنظیم میدان وزارت جهادکشاورزی با حضور تشکل های تولید کننده مرغ گوشتی داشتیم اعلام کردیم که قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان برای جوجه یکروزه نرخ سال گذشته است و بایستی این نرخ تو سال جدید توافق شود. در حقیقت قیمت پیشنهادی ما ۵۲۰۰ تومان وجود. ولی بوسیله دلیل ایجاد آرامش درون میدان مرغ تنها بها مصوب مرغ را تکثیر دادند و راحتی شد سازش ارزش مصوب جوجه یکروزه بوسیله زمان دیگری موکول شود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه وقتی ارزش مصوب مرغ را افزایش دادند اضافه قیمت جوجه یکروزه بی آرامی در آنالیز قیمت مرغ شمارش شد،اضافه کرد: درون حال حاضر واحدهای تولیدی و فارم های گوشتی جوجه یکروزه را به نعوظ متوسط ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ تومان خریداری می کنند و قیمت کامل شده جوجه یکروزه در سال سیال کمتر از ۵۰۰۰ تومان حلق.

وی با رمز به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه در ۸ ماه بدوی سال گذشته با ۱۵۰۰ تومان اندک از نرخ مصوب جوجه خود را بوسیله خرید رساندند و ضرر و خسارت ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بوسیله تولید کنندگان تحمیل شد، گفت: بارها در کارگروه تنظیم میدان  تامین این ضرر و خسران در سال گذشته  مورد مقبول صبر گرفت اما متاسفانه تا کنون علیرغم پیگیری و مکاتبات هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و تعدادی از تولیدکنندگان با این خسارت و ضرر امکان بازگشت به صحنه تولید را ندارند و این تولیدکنندگان از صحنه تولید خارج شدند و خروج آنها نیز تولید جوجه را کوچکتر الشعاع راحتی داده است.

وی پندار نشان کرد که انجمن جوجه یکروزه با حیات مشکلات اما همواره تلاش براین داشته که جوجه مورد احتیاج ملک را تامین کند.

صدیق پور داخل پاسخ بوسیله این سوال که گفته می شود یکی از دلایل افزایش بها جوجه یکروزه قاچاق آن به بیرون از کشور است و آیا امکان قاچاق جوجه یکروزه وجود دارد یا خیر؟ گفت: ممکن است به دلیل اختلاف نرخ ارز در آن طرف مرز تعداد قدری قاچاق هم شده باشد و همین افراد با معامله جوجه با ارزش های گزاف باعث تشویش میدان شده باشند اما دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه بالا رفتن هزینه های تولید است.