ثبت بدترین عملکرد اقتصادی فرانسه

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، مرکز آمار فرانسه داخل گزارشی اعلام کرد در سه گانه ماهه دوم امسال، متوسط رشد اقتصادی این ناحیه منفی ۱۳.۸ درصد اندازه گیری شده است که ۰.۴ درصد کمتر از ارج پیش بینی شده قبلی و ۷.۹ درصد ناچیز از رشد اقتصادی ثبت شده این قلمرو در سه ماهه قبلی بوده است. به خشکی امدن مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه داخل دوازده ماه منتهی به ژوئن منفی ۶.۴ درصد معادل گیری شده است.

در بین بخش های مختلف، رشد مخارج استفاده کننده  نسبت بوسیله سه ماهه قبل۱۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. سرمایه گذاری با نمو منفی ۱۰.۳ درصدی همچنین دیگر عامل اثرگذار کاهشی روی بها رشد بوده است. از طرف دیگر بهینه عملکرد مربوط به مخارج دولتی با نمو سلبی ۹.۸ درصدی بوده است. داخل مرزوبوم تجارت اجنبی نیز عملکرد این کشور کاملا تحت خاصیت پیامدهای کرونا راحتی اندوهناک تا جایی که صادرات ۲۵ درصد و واردات همچنین ۱۶.۴ درصد کاهش واضح کرده است.

متوسط نرخ نمو اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ حد ۰.۷۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سومین سال ۱۹۶۸ با هشت درصد و پایین ترین رشد ثبت شده همچنین مربوط بوسیله سه گانه ماهه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۵.۳ درصد بوده است.

کام نمی جوی دست کم تا آخر امسال، دومین اقتصاد ارشد هم گذاری اروپا بتواند احیا شود. پیش از این  بانک مرکزی فرانسه در گزارشی از وضعیت اقتصاد این کشور اطلاع دادن کرده وجود که بازگشت فعالیت ها به سطوح پیش از بحران دست کمینه دو سال به طول خواهد انجامید. طبق برآورد رخ گرفته توسط این بانک اقتصاد فرانسه پیش از انکه در سال بعد اینده بوسیله رشد ۶.۹ درصدی دست یابد، امسال ۱۰.۳ درصد کوچک خواهد شد که در قیافه شکل پذیری حتی از عملکرد صرفه جویی این کشور در سال های دعوا جهانی دوم نیز بدتر خواهد بود.

انتهای پیام