جزئیات ارائه اولیه جدید در بورس

به گزارش ایسنا، حداکثر سهمیه هر کد پا بر جا و حقوقی سیتا ۸۰۰ تسهیم داخل سقف قیمتی ۱۵ هزاره و ۷۵۰ ریال و کف قیمتی ۱۴ هزار و ۹۰۰ ریال است. همچنین مدیر عرضه کارگزاری صبا تامین، متعهد ارائه شریک سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ضامن خرید شریک شدن سرمایه گذاری صبا مطمئن و سقف قول خرید ۵۰ درصد از کل سهام قابل عرضه است.

تعداد یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تسهیم از طاس سهام برازنده ارائه در فرایند کشف قیمت جهت عرضه به یکسره بوسیله جاهل از قوطی های سرمایه گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت.

همچنین تعداد ۳۳۰ میلیون سهم نیز صرفا بوسیله صندوق های تنخواه گذاری تو روز معاملاتی شنبه (۱۴ تیر سال جاری) به قیمت کشف شده در روز ارائه یعنی یازدهم نشانه ماه اختصاص خواهد یافت و ساز و کار عملیاتی آن متعاقبا از طرف سازمان مربوطه اعلام خواهد شد.

انتهای پیام