جزئیات تجارت ایران با ۲۷ قلمرو اروپایی | اصلی ترین همکاری ایران را بشناسید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، برآوردها علامت می دهد که درون هفت ماهه سال جاری میلادی، میزان تجارت انجام شده میان ایران و ۲۷ سرزمین اروپایی بوسیله سرحد دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو فصیح است. این عدد درون مقایسه با هفت ماهه فاتحه سال قبل، کاهشی ۹ درصدی را علامت می دهد. این در حالی است که پیش از این افت تجارت مشترک ایران و اروپا، پایین تر فایده تحریم های متاخر ترامپ تو آمارهای قبل خود را نشان داده بود و از این رو بسرنوشت شوم دچار کردن زیبنده توجهی از این کاهش جدید پایین تر نفوذ مسری کرونا بوده است.

بررسی آمارها علامت می دهد که در ژانویه ۲۰۲۰ که هنوز خبری از پاشیدن ویروس کرونا درون نقاط متنوع جهان نبود، مدل بازرگانی ایران و اروپا بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است اما این آمار در ماه دوم کاهش یافته و از ماه ثالث منفی شده است. بیشترین کاهش ثبت شده تو این بازرگانی مشترک بوسیله ماه جولای بازمی گردد که همکاری ها حدودا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

در مرزوبوم صادرات، فعالیت ایران در دو ماه اولین سال متاخر بیش مثبت بوده و موافق آمارهای به ثبت فصیح در ماه مطلع بیش از ۴۵ و داخل ماه دوم زیاد از ۴۲ درصد صادرات ایران بوسیله اروپا اضافه یافته است اما این مغز داخل ماه های اتیه سلبی شده و در آوریل رکورد منفی ۶۴ درصد را به ثبت رسانده است. با این بود داخل دو ماه اخیر، بار دیگر صادرات ایران به اروپا رشد داشته است.

داخل مرزوبوم واردات نیز تنها درون ماه های ژانویه و آوریل، روند واردات ایران از اروپا مثبت بوده و در سایر ماه ها نسبت بوسیله عملکرد سال ۲۰۱۹، کاهش را نشان می دهد. تو مجموع نیز مقیاس واردات ایران از اروپا زیاد از ۱۱ درصد کاهش یافته ولی با این حیات جزء قابل توجهی از کچل تجارت دو طرف به حساب می آید و تراز تجاری ایران در فروش با اروپا با فاصله ای زیاد منفی است.

گزارش اتاق تجارت تهران نشان می دهد که مانند سال های گذشته، آلمان اصلی ترین مشارکت اروپایی ایران به شمار می جوی و بوسیله تنهایی بیش از ۴۱ درصد از کل بازرگانی میان دو طرف را بوسیله خویشتن ویژه داده است. پس از آن ایتالیا، هلند، اسپانیا و فرانسه قرار دارند.