دژپسند: خرسند جزء مخصوص و دولتی از گمرک بیشتر شده است

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند داخل نشست با مهتر طاس و معاونین گمرک اقرار کرد: گمرک در ۲۰ ماه گذشته تماشاگر تحولات خوبی بوده است، اگرچه با گمرک مطلوب و هوشمند فاصله دارد ولی تو مرزوبوم خدمات رسانی به مشتریان و خدمات گیرندگان، ضمن حفظ اصول و وظایف قانونی، اقدامات مناسبی در پیاده سازی گونه های هوشمند و نوین داشته است.

وزیر قناعت افزود: اگرچه دستاوردهای گمرک در همه مملکت ها چشمگیر بوده و این اقدامات به ناگاه ایجاد نشده و بهبود در رویه ها و ساختارها، حرکت ها و تحول درون گمرک با مجاهدت همکاران از سال های گذشته شروع شده و تاکنون دنباله دارد.

دژپسند تاکید کرد: اگر امروز خدمات گیرندگان و مسئولان قدردان گمرک هستند باید بیشتر مجاهدت کرد و دستاوردهای خوب را با تقلا و دقت بیشتر  وهمدلی  مدیران و کارشناسان حفظ کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: گمرک باید همیشه به جانب اوج درون لول باشد و نباید این روند رو به رشد متوقف شود.

وی افزود: نقش گمرک درون اقتصاد کشور اهمیت بسزایی دارد.

انتهای پیام