سفارش های بذرپاش بوسیله نمایندگان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در جلسه مشخص صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه ی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ خطاب به نمایندگان بیان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اکنون تو جوانمردی شماست اگر کلیات لایحه را تصویب کردید آن را دو سقفی تو دیدن بگیرید و به رخساره مشروط عمل کنید و از مصارف به منابع بیایید.

وی ادامه قسط: برخی درآمدها در قوانین بودجه عملکردی ندارد و باعث کسری بودجه می شود. شما داخل برخی ستاره شناس که پسند می کنید می گویید طالع مکلف است و تو برخی جاها هم می گویید به دولت اجازه داده می شود بین اجازه و بلوغ تباین است و باید این را مدنظر داشته باشید که وقتی به طالع اذن داده می شود یعنی نصیب و قسمت می تواند آن فرمان را اجرا نکند.

رییس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: دو سوم از ۲۷۴ فقره بودجه یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد بوده است. الان سد به بند و جز به جز گزارش پیش شماست خیلی از موارد تکراری است و سال ها فاقد عملکرد بوده است. چه اصراری به گنجاندن این موارد در بودجه دارید.

وی خاطر نشان کرد: اشاعه اوراق به معنی فروش آینده بدون تضمین است و راحترین کار برای جبران کسری بودجه است. دولتها و مجالس بعدی بی آرامی بیایند و کسری های پشت شیوه حزن انباشته شده را جبران بطی ء. از سویی قوطی توسعه ملی با هدف ایجاد ثروت ملی برای آیندگان ساختن شده و سهل الوصول ترین گونه درآمد، برداشت از صندوق توسعه ملی است البته این جنین با نظر رهبری این برداشت کمتر شده است.

رییس دربار محاسبات کشور اظهار کرد: سخت گیرانه ترین انتخابتان برای درآمد برداشت از صندوق توسعه ملی باشد درون واقع اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی را بوسیله عنوان انتخاب ته برای ایجاد منابع درآمدی در نظر بگیرید.  

بذرپاش تو اختتام گفت که حصه هایی از گزارش تفریغ بودجه در مورد فروش نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی محرمانه بوده که در عارض موافقت هیات رییسه در کنفرانس غیرعلنی بوسیله نمایندگان ارائه خواهد شد.

انتهای پیام