سقوط آزاد تنخواه گذاری خارجی تو جهان

به گزارش ایسنا، آنکتاد با اشاره به مسری کرونا و ویژگی های ابداع شده در زمینه تنخواه گذاری خارجی درون سطح دنیا پیش بینی کرده است برای ابتدایی بار از سال ۲۰۰۵ نمونه سرمایه گذاری خارجی تو گیتی بوسیله مافوق یک تریلیون دلار کاهش پیدا یواش. این رقم درون سال ۲۰۱۹ ۱.۵۴ تریلیون دلار اندازه گیری شده است.

بوسیله گفته دکه بازرگانی و توسعه سازمان ملل، چشم انداز یک رکود عمیق و عمومیت باعث ترغیب شرکت های چندملیتی به تجدید نظر در انجام پروژه های بین المللی خود خواهد شد و تمایل نمی رود زودتر از سال ۲۰۲۲ جریان سرمایه گذاری ها به شرایط قبل از فساد بازگردد.
بیشترین کاهش سرمایه گذایر خارجی داخل سال سیال نسبت به سال قبل داخل امریکای لاتین خواهد بود که موافق پیش بینی ها حدودا نیمه خواهد شد. سرمایه گذاری های خارجی امسال در کشورهای آسیایی ۳۰ تا ۴۵ درصد و درون کشورهای آفریقایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. البته کشورهای صنعتی و ترقی یافته همچنین از این ضابطه مستثنی نیستند و پیش دماغ شده است حجم سرمایه گذایر اجنبی در آن ها نیز بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا نرم.
موخیسا کیتویی، دبیر بی مو دفتر تجارت و ترقی اداره ملل داخل همین وابستگی گفت: رخداد همه گیری کرونا منجر بوسیله توقف تولید و اخلال در زنجیره تامین بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد. این امکان وجود دارد که برخی از کسب و کارها وادار بوسیله تعطیلی تمام شوند و در مدخل تقاضای مصرفی همچنین شاهد یک شوک خواهیم وجود.
کیتویی تو وفاق با پیش بینی دقیق استاندارد کاهش تنخواه گذاری خارجی نیز گفت: چشم انداز سرمایه گذاری خارجی خیلی وفاق به این خواهد داشت که وضعیت فعلی تا کجا ادامه خواهد یافت و دادرسی گذاری های اقتصادی تا چه حدی متاثر از کرونا خواهند وجود.
انتهای پیام