سهام بلوچیپ چیست؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، معمولا به سهام شرکت های بزرگ و عفیف که دارای مارک های تجاری نامدار هستند، سهام بلوچیپ گفته می شود.

بوسیله عبارت دیگر این سهام ها «لیدر» رشته خود هستند و سهام سایر انبازی ها در مقایسه با آن ها سنجیده می شود.

بوسیله نعوظ معمول این سنخ سهام بها بالایی دارد و با نوسانات میدان بورس دچار ارتعاش نمی شوند و در بدترین وضعیت همچنین سودده است.

لازم به ذکر است که خریدوفروش این جنس تسهیم هم برای خریدار و حزن فروشنده منفعت بالایی دارد که گاهی تا ۳۰ درصد در ماه هم می رسد.

سهام های بلوچیپ متعلق به شرکت های بسیار مشهور به محاسبه بالابودن کیفیت و مقبولیت جهانی محصولات و خدمات آن هاست و همچنین به برهان استحقاق آن ها داخل درآمدزایی و صیقل سود سهام داخل کامل سال های خوب و زشت فعالیت شرکت است.

سهام های بلوچیپ بوسیله طور کلی سود بالایی پرداخت می کنند و به طور مطلوب وابسته بوسیله سرمایه گذاران و به خصوص تنخواه گذارانی کم ریسک و محافظه فرمان هستند. شاخص غم اندازه تو بورس چیست؟