صیدی: بانک صادرات ایران ۱۵ هزاره میلیارد تومان بوسیله بخش کشاورزی تسهیلات داد

به گزارش ایسنا، حجت اله صیدی با پافشاری پیاده شدن این که درون سال های مختلف، تخصیص اعتبارات بانک صادرات ایران بوسیله مدخل کشاورزی متفاوت بوده و درون سال های اخیر با اختصاص سهمیه مناسب ، پیمانه این تسهیلات را نسبت به بقیه حصه ها افزایش مطلوبی داده، عنوان کرد: در سال گذشته  توانستیم بسیار از ۱۳ درصد کچل تسهیلات را  به پاره کشاورزی  صیقل کنیم که بالغ بر ۱۵ هزاره میلیارد تومان بود.

وی اضافه کرد: در این رقم، دوجزء مهم لحاظ نشده اند که اگر آن ها را هم بیفزاییم رقم به مراتب بالاتر خواهد رفت که یکی مقدر شدن همپوشانی با صنعت است که فدایی صنایع غذایی را اساساً داخل آمارهای تولید می بینیم در حالی که کشاورزی غصه هستند و دوم مبالغ پرداختی بابت مواردی نظیر بیع تضمینی گندم و غیره که چند هزار میلیارد تومان بوده است . 

در نشست امروز  جماعت کشاورزی، آب، منابع طبیعی و فضا زیست، وزیر امور اقتصادی و دارایی  و مدیران عامل فدایی بانک ها  حضرت داشتند و موضوع این کنفرانس داخل خصوص حکم قانون پروگرام ششم توسعه در زمینه تخصیص ۱۵ درصد تسهیلات بانک های جاهل تخصصی به بخش زراعت حیات.
صیدی در پایان اضافه کرد که پناه از بخش کشت و تأمین مالی طرح های آن از دو منظر برای بانک صادرات ایران عمده اند، یکی زنهار غذایی که برای کشور بیش مهم است و دیگری، توسعه چرا که بخش کشاورزی بوسیله ویژه از منظر تدبیر آوری مدرن، یکی از ابزارهای بنیانی توسعه در جمهوری اسلامی ایران و اساس ساز تحقق زیاد از پیش اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام