فیلم | لمحه ورود ثالث نفتکش ایرانی به آب های ونزوئلا