قیمت سهام چندی شرکتها متناسب با مقدار ذاتی آن تراشیدن

فردین آقابزرگی درون گفت و گو با ایسنا، با تاکید پهلو اینکه تا زمانی که میدان جذابی مشابه بازار سرمایه تو کشور ساختن نشود، جذابیت این بازار ادامه دارد، تقریر کرد: درحال حاضر علاقه مندی بوسیله ورود به بازار تنخواه صرفا به برهان جلوگیری از کاهش ارزش پول عارض می گیرد و این روند بدون وجود منطق اقتصادی، روند افزایشی بوسیله خود پژمرده است، در مدت هیچ بازار موازی جذابی وجود ندارد.

وی درمورد تناسب یا حاضر بودن تناسب ارزش سهام و ارزش فطری آن همچنین تشریح انصاف: می استعداد گفت این تناسب در اغلب شرکت های موجود وجود ندارد و این موضوع نقطه ضعفی برای بازار تنخواه است. از سوی دیگر بازار سرمایه نقشی در تولید خواه تجهیز منابع مالی شرکتها به جز مواردی خاص ندارد و صرفا نوعی جذابیت بخاطر سرمایه گذاران است که این دلربایی هم فلسفه وجودی بورس است که فضایی خلق کردن شود تا فعالان بازار، بنگاه های اقتصادی و تولیدی بتوانند به منابع مناسب قیمت مشت صریح کنند.

این کارشناس بازار تنخواه امتداد داد: تا زمانی که تناسب حجم معاملات در بازار بدوی و ثانویه کم نم از ۱۰ درصد است، شاهد تغییر و دگرگونی چشمگیر داخل بازار اقتصادی از طریق تجهیر منابع توسط راسته تنخواه نخواهیم بود.

انتهای پیام