مسئله گشایش قناعت اروپا بهتر از پیمانه تمایل بوده است

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از رویترز، وزیر صرفه جویی آلمان با ابراز خرسند از جریان بازگشت سطح فعالیت های اقتصادی به میزان قبل از نزاع کرونا گفت: دولت های اروپایی ضامن به امان کامل جثه از شرکت ها و استعمال کنندگان هستند. اولاف شولتس قضیه احیای اقتصاد اروپا را بهتر از حد صدای زیر مردانه خواند اما افزود: همه گیری کرونا تمام نشده است اگر چه متمایز های کلان اقتصادی بوسیله ما نشان می دهند که در شرایط بهتری از چند ماه قبل هستیم و این وضعیت برای همه اعضای اتحادیه اروپا صادق است.

از لفظ دیگر کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا از همه دولت های اروپایی انتظار تا بوسیله مسئله افزایش مخارج خود بخاطر کاستن از تبعات رکودی امتداد دهند. وی با اشاره به عبور نسبت بدهی بوسیله تولید ناخالص تویی سندیکا اروپا از ۱۰۰ درصد در سال جاری گفت: حفظ کردن رونق در بازارهای مالی و بازار کار از گذشته دشوارتر شده است و این مساله وظیفه بخت ها را سنگین تر می کند.

رئیس بانک مرکزی اروپا درون جزء دیگری از سخنانش با رمز به اجرایی شدن پروگرام های دو ساله و چندساله برای شغل زایی گفت: اقتصاد اتحادیه اروپا امسال حدود هشت درصد کوچک می شود و در نتیجه برای اینکه به مصرف کنندگان و شهروندان اطمینان دهیم قناعت مجددا احیا خواهد شد، وضعیت بازار کار اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه رحم تا نرخ بیکاری بلندی بگیرد.

لاگارد بر تعهد بانک مرکزی تو کاستن از تبعات اقتصادی کرونا پافشاری کرد و افزود: یک صندوق با حیثیت ۷۵۰ میلیارد یورو بخاطر احیای اقتصاد اتحادیه اروپا ایجاد کردیم، نرخ روزی را کاهش دادیم و سیاست های انبساطی فراخ ای را ادا کردیم که در طول تاریخ انجمن بی سابقه بوده است.

مهتر بانک مرکزی اروپا هم چنین کنار ابهت مدیریت انتظارات راسته نیز پافشاری کرد و گفت که بانک مرکزی بوسیله مدیریت نرخ تورم از روال ابزارهای در اصالت خویشتن ادامه خواهد داد.

انتهای پیام