معرفی کتاب «تست مامان» اثر راب فیتز پاتریک

تأیید و تشویق را همه ی انسان ها خودی دارند؛ بوسیله خاص کارآفرینی که به تازگی می خواهد ایده ای پیاده سازی نرم و بخشی ناراحت و مضطرب است که ایده اش به رؤیاهایش جامه ی عمل خواهد پوشاند خواه نه. راب فیتزپاتریک، کارآفرین حوزه ی فناوری، می گوید به جای اینکه تعاقب نقطه ی امنی بخاطر احساسش باشد، در جست وجوی عین است. او می خواهد به شما دستیار کند زمان و نفقه ی خود را با طرح سؤالات مستحکم از افراد مقاوم حفظ کنید؛ حتی اگر بوسیله قیمت سوزاندن رؤیاها و تصوراتتان طولانی شود. این کار شهامت می طلبد. اگر نگران احساسات خویشتن هستید، می توانید قدیم با مادرتان بوسیله همان طریق ی قدیمی مصاحبت کنید و تنها از او نظر بخواهید.اختصار ی تاریخ

«تست مامان» تاریخ راهنمای نظریه و کندرو بخاطر کسب وکارها و کارآفرینان است که به آن ها می آموزد چطور با مشتریانشان صحبت کنند و درباره ی درود و تمجیدهایی که سایرین از ایده هایشان می کنند، هیجان زده نشوند. راب فیتزپاتریک در کتاب «تست مامان» می گوید نباید از مادرتان بپرسید ایده تان خوب یا بد است؛ زیرا او بوسیله دروغ خواهد گفت این ایده عالی و بی نقص است؛ چون شما را دوست دارد. این سؤال اشتباه به خویش خود افراد دیگر را بی قراری بوسیله دروغ گفتن، تا اینکه کم وامی دارد. نتیجه این است که هیچ گاه دنبال بازنگری ایده تان و رفع عیب هایش نخواهید رفت. با دستیار این کتاب، می آموزید سؤالات درستی از افراد کنید و بوسیله شیوه ی صحیحی با مخاطبانتان سخن بگویید.

بخاطر آموختن رویه صحبت با مشتری و اینکه چطور با حیات کذب گویی های آن ها خوب یا ناپسند بودن ایده تان را کشف کنید، کتاب «تست مامان» شهید های فراوانی آورده است. در کامل این مثال ها، سخن سنج تطویل می دهد کدام روش درست و کدام رویه غلط است و سپس درباره ی چرایی درست و سهو بودن آن توضیح می دهد. این مثال ها می تواند یادگیری های عملی برای کارآفرینان و طولانی کسانی باشد که بوسیله نوعی با مخاطبان و مشتریان سروکار دارند. مقاله های مرتبط:تقاضای بازار، عاملی که شکست خواه توفیق استارتاپ را پیش بینی می کندچگونه از جریان ایده های خوب در تو شرکت پشتیبانی کنیم

تاریخ «تست مامان» زمان و پولتان را از ضرر و زیان حفظ می کند؛ اما چطور؟ یکی از مهم ترین مراحل هر کسب وکار اعتبارسنجی ایده ی بدوی اش است. اگر این مرحله به درستی و مداقه ایفا شود، می تواند جلو بسیاری از خسران های احتمالی را درون آینده بگیرد. وقتی ایده ای دارید، قبل از هرکاری دوست دارید بازخورد اطرافیان و شناخت و فامیل و سرمایه گذاران احتمالی و مشتریان بالقوه را درباره ی آن بدانید. بنابراین، حاجت دارید از آن ها بخواهید به شما بازخورد بدهند و به این منظور از آن ها می پرسید این ایده به نظرشان خوب است خواه نه. این سؤال اشتباهی است و شما را به مولود ی مطلوب نخواهد رساند. کارآفرینان درون هر جای دنیا معمولا بنده و مشغول هستند؛ اما احتمالش بیش است که درون جلسات بیهوده و گفت وگوهای بی هدف وقتشان را هدر بدهند. خواندن کتاب «تست مامان» می تواند تا ۱۰ طبق زمانی که صرف خواندنش می کنید، برایتان پس انداز درنگ.

دوستان و فامیل دربرابر این سؤال امکان پذیر است نظر اصلی شان را از شما پنهان کنند و به جای بیان نظر حقیقی، فقط شما را اغوا و از ایده تان تعریف و تحسین کنند؛ در مدت فکر می کنند به تمجید و تشویقشان احتیاج دارید و دلگرم می شوید. هیچگاه کس نمی خواهد بوسیله احساسات شما آسیبی بزند. سرمایه گذاران مقدور است بوسیله شما بگویند این ایده واقعا ممتاز است، فقط برای اینکه جلو شما را از حرف زدن بیشتر بگیرند. پس چطور وقتی همه ی اطرافیان دروغ می گویند، بفهمیم ایده ای خوب است یا خیر. این مسئولیت آن ها نیست که ذات را به شما بگویند؛ بلکه این مسئولیت شما است که حقیقت را بفهمید و این حکم ارزش درست انجام اعطا کردن را دارد. داده ها غلط حتی خطرناک برنده از بی اطلاع وجود داشتن و امکان پذیر است با آن ها طنابی برای دارزدن خودتان ببافید. بنابراین، عاری دانستن اصول گفت وگوی صحیح، گفت وگونکردن فرمان بهتری است.خرید تاریخچه تست مامان

گفت وگوی طرز کار با اطرافیان می تواند کلیدهای زرین مهمی برای هوش این موضوع به دستتان بدهد که ایده ی مطلوبی دارید یا خیر. معیار مفیدبودن گفت وگو این است که چه مقیاس اطلاعات اصلی درباره ی زندگی و دیدگاه مشتری بوسیله مشت آورده ایم. این اطلاعات واقعی هستند که برای تصرف وکار ما سودمندند. بخاطر جمع آوری چنین اطلاعاتی، نیازمند سؤالات مهم و نکته سنج و جزئی هستیم. تمام ایده ها در کلیت و داخل نگاه مبدا شاید عالی بوسیله نظر برسند؛ اما وقتی به رخساره موشکافانه ای با ایده برخورد کنیم و سؤالات ریزتری مطرح کنیم، مقدور است بفهمیم ایده ی اجرایی یا مناسبی تراشیدن و به بازبینی حاجت دارد. در گفت وگوی مفید، هرگز درباره ی ایده مان سخنی به میان نمی آوریم و سؤالی نمی کنیم؛ بلکه آنچه مطرح می شود، گفتگو درباره ی زندگی و قانون های مشتریانمان است. در این صورت، عاری اینکه از ایده ی خود حرفی بزنیم، اطلاعات واقعی درباره ی مفید وجود داشتن خواه نبودن ایده مان را جمع می کنیم.

کتاب «تست مامان» به خوانندگانش این حساسیت را می دهد که چرا مطرح کردن سؤالات سفت عظمت دارد. پاره مهمی از توانایی های کارآفرین توانایی طرح سؤالات قائم است: بمنظور سؤالات بی عیب کلید گسترش و نمو ایده ی شما است. بنابراین، شرح اعطا کردن ساده ی ایده تان را باید افسون شده و سؤالات درستی مطرح کنید. صحبت کردن درباره ی انواع مشکلاتی که مشتریان بالقوه ی کسب وکارتان دارند و راه محلول هایی که بخاطر رفعشان دنبال می کنند، گفت وگوی مناسب است. 

در جزئي از جمله فاتحه کتاب، راب فیتزپاتریک مجموع سه قاعده را «تست مامان» می نامد:درباره ی عمر افراد صحبت کنید، نه ایده ی خودتاندرباره ی گذشته ی افراد سؤال کنید، نه سؤالات کلی یا نظرشان درباره ی آیندهبیشتر شنونده باشیدتا وقتی هدف اصلی افراد را از عمل کاری واضح نکرده اید، کامل تیرها را در تاریکی شلیک می کنید

«تست مامان» به سؤالاتی منجر می شود که حتی مادرتان هم درمقابل آن ها نمی تواند به شما کذب بگوید. بنابراین، اگر سؤالات درست را مطرح کنید، به نتایج درست هم خواهید رسید. افراد حتی متوجه ایده تان هم نخواهند شد؛ ولی داده ها موردنیازتان را به شما خواهند قسط. برای مثال، وقتی از افراد می پرسید چرا فلان فردی یا نوکری را می خواهند، پاسخی که مشتری در جواب این سؤال می دهد، می تواند شما را از شاق کاذب تو ذهنتان بوسیله مشکل واقعی راهنمایی کند که باید حل شود. این سؤال علت های خریدار را نشانه می گیرد و شما را به چرایی داستان نزدیک می بطی ء.

سؤالاتی که درباره ی آینده از مشتریان سؤال می کنید، خوب نیستند. اگر از آن ها بپرسید حاضرند بابت رفع فلان مشکلشان پول صیقلی کنند، ممکن است با ناراحتی جواب مثبتی بدهند؛ ولی این وهله ای سرخرمن و بدون تعهد است. با پرسش های بیشتر و دقیق نم باید مطمئن شوید اصلا این مشکل برایشان اهمیتی دارد یا نه و اینکه تابه حال چه تقلا هایی بخاطر رفع آن کرده اند. مقدور است برای آن ها این قدر جلال نداشته باشد خواه اینکه بتوانند با راه حل های جایگزین آن را رفع کنند. بکوشید درباره ی چیزهایی بپرسید که افراد داخل حال مهیا ارتکاب می دهند خواه از تجربیات گذشته و قاعده هایشان سؤال کنید.درباره ی کتاب

تاریخچه The Mom Test: How to talk to customers