معرفی کتاب طول جای پا گابریل وینبرگ

معنای لغوی Traction کشش یا جذب است که در مفاهیم پزشکی و ورزشی نیز کاربرد دارد؛ ولی مفهوم عبارت کشش خواه جذب (Traction) تو کسب وکار و بازاریابی بوسیله معنای دیگری است. این تمجید در جاهای متنوع به گونه های متفاوت، اما هم معنا اظهار شده است. مقصود اخوان درون پادکست ۱۰ صبح، Traction را با بیانی ساده و فاش این نعوظ مدح می کند: Traction یعنی اینکه خریدار ها واقعاً از علیه یا خدمات شما راضی هستند، با کمال کام برایش پول پرداخت می کنند، آن را به دیگران معرفی می کنند و حداقل بخشی از رشد شما بوسیله صورت ارگانیک اتفاق می افتد.

تعریف اولیه ای از کلمه Traction داخل بازاریابی می گوید جذب به جریانی برمی گردد که تو آن استارتاپ بوسیله نشانی کسب وکار نوپا لباس می گیرد و رشد می کند. هنگامی که کشش بود نداشته باشد، جریان خریدوفروش متوقف می شود و با وجود تلاش برای ترفیع استارتاپ، این اتفاق نخواهد افتاد. همچنین، می توان گفت Traction به معنای داشتن کلکسیون ای کمّی (قابل اندازه گیری) از مشتریان است که می کوشد به سرمایه گذار بالقوه ثابت کند استارتاپ شما تو سطر نمو راحتی دارد. بخش شاق ماجرا به مشت آوردن طول است و اینکه بدانید چه زمانی باید این از کار افتادن را بخاطر تنخواه گذار ارتکاب دهید. تاریخچه جذب می تواند راهنمای خوبی در این بن باشد.

گابریل وینبرگ تو فاتحه ی تاریخچه با عنوان «جذب؛ بالاتر از هر چیز» پس از تعریف تجربه اش از ساخت سواری جست وجو داک داک گو Duck Duck Go که کاربرانش را ردگیری و ظهر نمی کند، اولین چیزی که درباره ی جذب اقرار کرده، این است: جذب بهترین شیوه برای بهبود بخت موفقیت استارتاپ شما و آماج ای از کارکرد فیروز است. اگر بخاطر ثمر خود نفقه قبض می کنید، به این معنی است که مشتریان در حال خریدند. چنانچه محصولتان رایگان است، جذب به منزله ی رشد کاربران آن است.

تعریفی که درون منفصل مبدا تاریخچه برای جذب عرضه می شود، آن را مقصد ای از خیز و تشنج شرکت ها می داند. این مسئله از پارامترهای عمده کسب وکارتان مشخص می شود که بخاطر هر تصرف وکاری متفاوت است. بوسیله دست آوردن جذب، یعنی تکثیر منحنی نمو و داشتن عروج صعودی به نیکوترین نحو مقدور. جذب همان نمو است. اهمیت جذب در استارتاپ ها

جذب یکی از ارکان مهم داخل هر استارتاپ است. چنانچه استارتاپی داشته باشید، وظیفه دارید کاربرانی را بوسیله سوی استارتاپتان جذب کنید که همیشگی باشند؛ کاربرانی که پیوسته شما را ظهر کنند و کفالت دار و راضی بمانند. در این صورت، آن ها نیکوترین بازاریابان شما خواهند شد. تاریخ جذب درباره ی این صحبت می بطی ء که چگونه استارتاپ می تواند به رشد انفجاری مشت پیدا یواش. برهان ضعف بیشتر استارتاپ ها درواقع ضعف در خلق کردن محصول ارزشمند نیست؛ بلکه نبود اقتدار در جذب مشتری است. بخاطر استارتاپ ها جذب سریع مشتری و رشد زودهنگام جلال زیادی دارد؛ چراکه داخل ابتدای راه اند و ازنظر بودجه باید بتوانند خویشتن را تأمین کنند؛ وگرنه خیلی مهلت به ماخذ عقد خواهند رسید. پیگیری جذب مؤلفه ای است که استارتاپ را تعریف می کند

اهمیت جذب به حدی است که لازم است استارتاپ ها بوسیله طور موازی با توسعه و طراحی محصول به آن بپردازند و ارتباط مؤثر با مشتریان را از همان روزهای اول آغاز کنند. در جزء مقدمه، از قضیه معمول استارتاپ ها واج بوسیله میان آمده است. داخل بیشتر استارتاپ ها روال به این عارض است که فاتحه ایده ای به وجود می آید که بنیان گذاران را بی تابی زده می یواش و تقلا می کنند از آن محصولی بسازند. پس از ساخت محصولی قابل ارائه، آن را رونمایی می کنند و اینجا است که مراد دارند مشتریان و مخاطبانشان برای این میوه سرودست بشکنند؛ ولی چنین اتفاقی رخ نمی دهد و برای همین آن ها شروع به اقداماتی برای جذب مشتری می کنند. کارهایی مثل اعلان درون فیسبوک یا کارهایی درزمینه ی روابط عمومی و درنهایت شاید چند پست وبلاگی اشتراکی. سپس، پولشان طولانی می شود و به خال ی عاقبت می رسند که منحل می شوند.

این رخداد تو حالی بخاطر استارتاپ ها جبران می شود که اغلبشان میوه ارزشمندی نمایش داده اند و می توانستند با انتخاب استراتژی درست برای جذب، به فراغت به موفقیت برسند. باوجوداین، لازم است پیش از آغاز این مسیر، راه جماز جذب را بیاموزند؛ چراکه گاهی فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اگر آن استارتاپ خوش اقبال نباشد، بهای ندانستن مسیر آن، تعطیلی کار بخاطر همیشه خواهد بود. بررسی موردی استارتاپ ها

تاریخ جذب مولود مطالعه و معاینه موردبه مورد استارتاپ ها و باهم اتحاد کردن های نوپا صرف دید از نوع فعالیت و اندازه ی آن ها است. نتیجه ای که از این مطالعات و تجربیات شخصی نویسندگان کتاب و مصاحبه با بیش از ۴۰ بنیان گذار به مشت آمده، چارچوبی قانون دان و تکرارپذیر برای طی کردن فرایند جذب است که در این تاریخ دراختیار استارتاپ ها قرار می گیرد. این چهارچوب با عنوان «نقطه مرام» (براساس برگردان ی نشر نوین) در تاریخ اشتهار گذاری شده است که فرایندی ساده با سه گانه گام برای به مشت آوردن کشش مدح می شود.  کانال های جذب

بوسیله راه های کسب خریدار «کانال های جذب» گفته می شود. تمرکز واقعی کتاب جذب پهلو ۱۹ کانال اساسی است که برای جذب مشتریان حیات دارد و هرکس بنا به سازگاری این کانال ها با استارتاپش، ناچار است تعداد محدودی از آن ها را برگزیند و داخل قضیه جذب و نمو کسب وکارش از آن ها بهره ببرد. استارتاپ ها نباید صرفاً به برهان آشنایی موجودی با چند کانال ویژه و راحت بودن با آن ها، از سایر روش ها چشم پوشی کنند؛ رویه هایی که مقدور است برای آن ها بیش مفیدتر واقع شوند. پس هر کسب وکاری به معاینه ی دقیق تمام این کانال ها و بعد انتخاب از میان آن ها نیازمند است. مقاله های مرتبط: چگونه با سرعت بالای نمو استارتاپ هماهنگ شویم؟ ارشد ترین مشکلاتی که از رشد استارتاپ جلوگیری می کنند

گابریل وینبرگ از کانال های جذبی صحبت می کند که در آخرین استارتاپش از آن ها استعمال کرده است. این کانال ها بهینه سازی برای موتورهای جست وجو (سئو) و بازاریابی ویروسی بوده است. بااین حال در طی خوش نویسی و پس از کشف مدل سه گانه با نام «خال شعار»، بااطلاع می شود درباره ی استعمال از کانال سئو مغلوط می کرده و کانال های دیگر ازجمله ابزارهای بازاریابی محتوایی و تبلیغ در شبکه های مدنی و تبلیغات نمایشی و آوازه خواهی را جایگزین کرده است. این ها اسامی برخی از ۱۹ کانالی است که بخاطر ایجاد کشش از آن ها درون استارتاپ ها استعمال می شود. داخل این کتاب، درباره ی هر کانال توضیحات کاملی نمایش شده است.

دو سهو بنیانی ای که استارتاپ ها در جذب و انتخاب کانال ارزان ممکن است با آن مواجه شوند، نداشتن هدفی معین بخاطر جذب و پیش داوری براساس تجربه ی پیشین خویشتن است. باید برای جذب هدفی قابل پیمانه گیری مدح کنید و پس ازآن با دستیار کانال هایی که می آموزید، بوسیله آن برسید. همچنین، اگر مفید داخل گذشته خوب جواب داده، دلیل نمی شود درادامه ی خوش نویسی نیز به همان میزان خوب و کارگر واقع شود. این ماجرا می تواند برعکس هم باشد. مفرط از اوقات کانال مناسب، کانالی است که رقبا کمتر سراغ آن رفته و آن را نوظهور گرفته اند. در این صورت، می توانید به سرعت رشد کنید. خرید با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomit درباره ی تاریخچه جذب و ترجمه های موجود

کتاب مجهز اثری است از نویسندگان گابریل وینبرگ و جاستین مارس که سال ۲۰۱۵ تو ۲۰۴ ورقه به اصطلاح انگلیسی با نشانی Traction: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth منتشر شد. این کتاب در دسته بندی تاریخ های بازاریابی و مدیریت و موفقیت تو تصرف وکار جای گرفته است. زبان این تاریخچه فصیح و پدیدار است و شما بخاطر درک مطالب آن بوسیله دانش زیاد از مفاهیم کسب وکار و استارتاپ ها نیازی نخواهید داشت. این یکی از ویژگی های مثبت تاریخچه جذب محسوب می شود.

کتاب جذب را گستردن نوین با نشانی کامل «جذب؛ چگونه استارتاپ می تواند به رشد انفجاری خریدار مشت یابد» و برگردان ی سجاد خدایی در سال ۱۳۹۶ چاپ کرده است. همچنین، نشر سناگستر این تاریخچه را با عنوان «کشش؛ چگونه استارتاپ ها می توانند به رشد انفجاری خریدار دست یابند؟» و ترجمه ی سهیل محمدی روانه ی بازار کرده است. قابل تذکر است سهیل محمدی کوشا مملکت ی استارتاپ و بازاریابی و مدرس بازاریابی هک نمو است. برگردان ی دیگری که از تاریخچه جذب موجود است، «جذب؛ راهنمای استارتاپ برای جذب مشتری» نام دارد که آن را مریم شیرازی جعفری ترجمه و انتشارات هورمزد در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

دیگران درباره ی تاریخچه چه می گویند؟

اریک ریس، نویسنده ی کتاب پرفروش استارتاپ ناب، درباره ای کتاب جذب می گوید: هرکسی اعم از مبنا گذاران استارتاپ ها و مدیران که می کوشند مشتریان جدیدی برای خود نمایان کنند، می توانند در مسیرشان از این تاریخچه هوشمند و بلندپرواز استفاده کنند.

ست گادین، چهره ی شناخته شده در فضای بازاریابی آنلاین و مؤلف تاریخ Linchpin، درباره ی این کتاب این طور گفته است: درون این کتاب، مجموعه ای از آخرین و ویژه ترین تکنیک های هسته ی واقعی بازاریابی آنلاین را از کسی می شنوید که خودش آن ها را دوبار بوسیله فقره گرفته است.

خوانندگان آمازون که به استارتاپ و کارآفرینی علاقه مند بوده اند، به این تاریخچه امتیاز ۴.۷ داده اند و کتاب را ساده، اما سودمند دانسته اند. این کتاب درون میان تعلق مندان و فعالان مملکت ی استارتاپ، کتابی پرفروش و پرطرفدار محسوب می شود.

درباره ی ادیب

گابریل وینبرگ، کارآفرین قاهر و باتجربه و بنیان گذار اتومبیل جست وجوی امنیت داک داک گو، سخن سنج ی کتاب جذب است. او مدرک کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک را از دانشگاه MIT محزون و در نوشتن تاریخ Super thinking مشارکت کرده است.جاستین مارس که در نوشتن کتاب جذب همکاری کرده، هم ماخذ گذار دو استارتاپ و مدیر سابق یکی از باهم اتحاد کردن های نرم افزاری است که شرکت راک اسپیس (Rockspace) محور گذاری کرده است. او در سان فرانسیسکو زندگی می کند.  خرید با کد تقلیل ۲۰ درصدی zoomit بیشتر بخوانید: معرفی تاریخ «حرکت به سوی اقیانوس آبی» معلول چان کیم و رنه مابورنیا شناساندن تاریخچه هفت عادت مردمان طرز کار اثر استفان کاوی معرفی کتاب «رهبران اختتام غذا می خورند» نوشته سایمون سینک شناساندن کتاب «دامنه زدن روی ماه با اینشتین» معلول جاشوا فوئر مسیر بررسی بخاطر سیاق اندازی استارتاپ؛ چه تاریخچه هایی مطالعه کنیم؟