معرفی کتاب کج رفتاری اثر ریچارد تیلر

ASGازAROOOON زمانی که «اقتصاد رفتاری» به عنوان انشعاب ای از علم اقتصاد مورد توجه فراغت گرفت، زمان زیادی نمی گذرد. ریچارد تِیلر ادیب ی تاریخ کج رفتاری در این حوزه، تحقیق و مطالعات یدکی داشته و مرجع قابل اطمینانی در اقتصاد رفتاری بوسیله احصائیه می آید. صرفه جویی رفتاری، ترکیبی از علم صرفه جویی و روانشناسی است که عوامل مؤثر به خشکی امدن انتخاب های اقتصادی و انگیزه های رفتاری آدم ها داخل حوزه ی تجاری را وارسی می کند و مورد معاینه قرار می دهد. آنچه که در معرفت اقتصاد به فراموشی بسته شده است، روبه رو بودن با انسان هایی است که ذهن و روان پیچیده ای دارند و صرفاً با محاسبات ریاضی و اقتصاد خشک نمی توان رفتارهایشان را پیش دماغ کرد. شاید آنچه داخل معرفت اقتصاد سنتی تاکنون بیشتر مورد توجه استراحت گرفته، آدم هایی تصوری ذیل نشانی آدم های اقتصادی بوده است، خیر انسان های حقیقی روی اجبار ی زمین. قناعت رفتاری یک تحول داخل طرز فکر اقتصادی با کمک تزریق پرعضله رسیده شناسی و علوم اجتماعی دیگر در علم اقتصاد است.معرفی کتاب کج رفتاری

شاید با متکی و تمرکز به خشکی امدن عبارت «کج رفتاری» فرض کنید که ریچارد تیلر در کتابش ترانه دارد رفتارهای آدم ها را ذاتاً غلط و ناراست بپندارد و بکوشد تو رفتار مردم های معمولی تحول ساختن کند. درحالی که اینطور نیست. ریچارد تیلر داخل کتاب «کج رفتاری» از اختلاف علم اقتصاد امروز با رفتارهای واقعی انسان ها حرف می زند و معتقد است اقتصاد، به جای مردم های واقعی، فرضیات و عملی هایش را براساس انسانی خیالی بوسیله نام انسان اقتصادی Economic Human بنا گذاشته است. به همین دلیل خیلی جاها پیش بینی هایش نادرست از آب درمی آید و به دردسر می افتد. انسان اقتصادی انسانی است هیچ گاه انتظار کادو برای سالگرد وصلت یا کادوی تولد ندارد. رفتارهایش هیچ گونه سوءگیری ندارد و کاملا با دلیل و حجر و منطق تصمیم گیری می کند. احساسات و همینطور هواهای شهوانی در عمر او هیچ جایگاهی ندارد. اما بیایید بپذیریم که ما در دنیای آدم های اقتصادی زندگی نمی کنیم، بلکه در دنیای انسان ها زندگی می کنیم. حتی خودِ اقتصاددان ها هم انسان اند.سودا کتاب با کد تخفیف zoomit

نمونه های رسمی اقتصاد براساس این برداشت نادرست از رفتار انسان ها به بینش اقتصاد، اعتبار و شهرتی همچون زورمند ترین علوم مدنی می دهد. البته که دانش صرفه جویی از دیدن علمی چنین است، اما پیش تصور هایی که بصیرت اقتصاد بر آن ها استوار است، معیوب اند. مربوط به آدم معمولی هیچ گاه بدون سوءگیری حتی در یک ابتیاع میسر سوپرمارکتی حزن تصمیم گیری نمی بطی ء. انتخابی که او داخل خریدش ادا می دهد، لزوماً از دیدگاه اقتصادی، انتخاب بهینه و مطلوبی نیست. مسائل پر اب تر قرین تفویض شغل، مسکن و حتی تفویض همسر همچنین است.

البته تمام این صحبت ها بوسیله آن معنا نیست که هر چیزی را که درباره ی عملکرد اقتصاد و بازار می دانیم، باید دور بریزیم. نظریه های مبتنی پهلو آدم اقتصادی، نباید نادیده گرفته شوند. این نظریه ها به عنوان مدل های ارزان تر و معقول، ارزشمندند. اما باید به موقعیت های خاصی که انسان اقتصادی و مردم عادی برهم منطبق می شوند، به دید موقعیت های فوق العاده نگاه کنیم، نه شیوه. در علم اقتصاد، زمانی که پیش بینی دقیق و مشخصی انجام می شود و این پیش بینی به تجربه ی اقتصادی افراد وفاق دارد، دردسر خلق کردن می شود. اینجا جایی است که به نعوظ مثال باید هم کشاورزان روستایی و رعیت را درنظر گرفت و بی قراری شرکت های مواد غذایی بین المللی را. چون تجربیات اقتصادی و الگوی رفتاری این دو دسته بوسیله هیچ وجه در یک گزینش مشابه، مساوی نیست. خلاصه ای از ناراست رفتاری

دیدگاه اقتصاد سنتی، آدم های اقتصادی را درنظر می گیرد. ولی ریچارد تیلر در تحقیقاتش متوجه شد این مردم اقتصادی همان آدم غریزی و حقیقی ازاله و با او اختلافات بسیاری دارد. همه ی ما بوسیله نشانی انسان، چه تو معامله بلیت سفر و چه در هر تصمیم اقتصادی دیگر، تصمیماتی می گیریم که با استانداردهایی که علم اقتصاد فرض کرده، درون تناقض است. به عبارت دیگر، ما کج رفتاری داریم و نکته ی اساسی نم این است که این کج رفتاری پیامدهای موکد به دنبال دارد. این چیزی بود که اقتصاددانان درون اول آن را جدی نگرفتند و به نشانی یک موضوع فرعی به آن نگاه کردند. اما اینک مطالعه ی پیش بینی های مغلوط درباره ی انسان ها و تأثیرات آن بر علم تجارت باعث شده غرض های بهتری داخل زندگی و کسب وکار و طالع خمود شود. 

در کتاب ناراست رفتاری، مثال های فراوانی از گوناگون ناراست رفتاری های انسانی را می خوانیم. این مثال ها باعث می شوند مفهوم گپ های اقتصادی و علمی نویسنده، بخاطر خواننده ی عام، بهتر مکان بیفتد. جایی که علم اقتصاد و روانشناسی با هم ادغام می شوند، مطالب، ژرف تیز و سرگرم کننده اند. 

ریچارد تیلر، نم ی اجر نوبل که حرفه اش را صرف بررسی روی نظریه ای مهم تو علم اقتصاد کرده است، آدم های شایان پیش بینی و کج رفتار را عوامل مرکزی مؤثر در اقتصاد می داند. بر همین اساس، او می کوشد نگرش متفاوتی را به خشکی امدن آنچه ما تو مورد صرفه جویی و خودمان و گیتی فکر می کنیم، حاکم یواش. او در جایی از کتابش می گوید:ما نباید ابداع مدل های مجرد ای را که رفتارهای انسان های اقتصادی خیالی را توصیف می کنند، ایستا کنیم. اما باید این فرضیه را که آن مقیاس ها، وصف صحیحی از اقدام آدم هستند، راکد کنیم. همچنین باید تصمیم های سیاستی براساس آنالیزهای ناقص را همچنین ایستا کنیم. ما باید به فاکتورهای بوسیله معین نامربوط یا SIFs بپردازیم.مقاله های مرتبط:دستمزد ی نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۷ به ریچارد تالر استاد دانشگاه شیکاگو رسیداقتصاد دیجیتال چیست و چگونه باعث نمو کشورها می شود؟

مشیت تیلر از فاکتورهای بوسیله پیدا نامربوط، آن عواملی است که ازنظر علم اقتصاد، ممکن است هیچگاه ربطی به انتخاب افراد نداشته باشند، اما تو ذات و روان مردم ها تو انتخابشان معلول خود را می گذارند. مثالی که دراین باره مطرح می شود، آزمونی است که ریچارد تایلر در مقام استادی دانشگاه از دانشجویانش می گیرد. او سوالات مشقت برای مشق زدن دانشجویان طرح می کند و امتیاز را از ۱۰۰ نمره درنظر می گیرد. میانگین نمره ی کلاس چیزی حدود ۷۰ می شود. دانشجویان همه از تجربه ناراضی هستند و به سختی آن باور دارند. تایلر تصمیم می گیرد کل نمره را از ۱۳۷ درنظر بگیرد. میانگین کلاس به حدود ۹۰ می رسد. اگرچه رتبه بندی دانشجویان تغییری نکرده است، اما تأثیر روانی این کار باعث شده دانشجویان راضی تر باشند و دیگر از سختی تجربه شکایت نکنند. به نظر می رسد فاکتورهای به ظاهر نامربوطی داخل این ماجرا دخیل است.

کتاب کج رفتاری به نیکوکاری مدال می دهد که چطور تجرید های اقتصاد رفتاری راه های جدیدی را برای محل جدید به هر چیزی (از امور مالی قوم گرفته تا تخصیص ساختمای جدید به دفاتر اساتید دانشگاه و مجموعه های تلویزیونی و کسب وکارهایی چون اوبر) باز می کند. تیلر بوسیله احسان  توانسته است این نگرش متاخر را ازطریق بازگوکردن مجموعه ای از ادبیات های شرکت و همچنین جنگیدن با قناعت سنتی بخاطر خواننده ی کتاب رمزگشایی بطی ء.

درباره سخن سنج

ریچارد اچ تیلر Thaler, Richard H H متولد ۱۹۴۵ را می استعداد یکی از مراجع پا بر جا اقتصاد رفتاری Behavioral economics. دانست او اقتصاددان ممتاز و استاد کالج ارشد دانشگاه شیاکاگو و همینطور مدیر مرکز تحقیقات غرض گیری و مهتر اتحادیه اقتصادی آمریکا AEA. است تیلر تو سال ۲۰۱۷ جایزه نوبل اقتصاد را به خویشتن اختصاص داد و در بنیان ی قناعت و امور مالی رفتاری همواره پیش شلنگ بوده. است شهرت وی بوسیله پس ازآن از دریافت این دستمزد برمی. گردد او پیش تر، کتاب (Nudge) سقلمه را در سال ۲۰۰۸. نوشت این کتاب درباره ی عواملی است که انتخاب های ما انسان ها را تحت تأثیر قرار می. دهند تاریخ فراهم آخرین تاریخ تیلر است که در زمینه ی اقدام اقتصادی تصنیف و دیدگاه حاکم به خشکی امدن آن برگرفته از کتاب Nudge. است همچنین مقالات متعددی در این باب به خامه او منتشر شده. است آنچه که قناعت سنتی تجسس می کند، انسان های اقتصادی اند؛ اما آنچه غلام وارسی می کنم، مردم ها با احتمال خطا و دارای احساسات.اند درباره

کتاب کتاب :Misbehaving the making of behavioral‬‬ economics درون سال ۲۰۱۵ به چاپ. رسید سه انتشارات مختلف در ایران با برگردان های متنوع این کتاب را چاپ و منتشر کرده. اند تاریخ حاضر اولیه جنین با «عنوان کج رفتاری شکل گیری صرفه جویی» رفتاری با برگردان ی بهنام شهایی از لفظ نشر مهربان در سال ۱۳۹۶ فیپا. گرفت از این کتاب ویرایش جدیدی درون سال ۱۳۹۷ با ویراستاری ابراهیم صفار کاخکی چاپ و منتشر. شد نیز انتشارات دنیای اقتصاد آن را با «عنوان: کژرفتاری شعر شکل گیری اقتصاد» رفتاری  و برگردان ی امیرحسین ابوطالبی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده. است نشر هورمزد که نشری فعال درون مملکت ی تصرف وکار بوسیله شمار می رود، کتاب misbehaving را با «نشانی ناراست» رفتاری و ترجمه ی علیرضا فندرسکی و صدیقه مومن و ویراستاری شهین خاصی در سال ۱۳۹۸ طبع و منتشر کرده.

است ازآنجاکه تاریخ ناراست رفتاری به رفتارهای اقتصادی مردم از جنبه های روانشناسی نظر دارد، ازنظر موضوعی در فهرست کتاب های روانشناسی و قناعت طبقه بندی شده. است این تاریخ در سیاهه نامزدهای جایزه ی سال کتاب های تجاری مکنزی و فایننشیال تایمز قرار.

دارد دیدگاه های

دیگران جاناتان. ای نی داخل مجله ی نیویورک تایمز، تاریخچه ناراست رفتاری را تاریخچه ای حیرت انگیز و تاحدودی ویرانه کننده از حرفه ی اقتصاد برشمرده. است اظهارنظر جالب توجه مالکوم گلدول درباره ی این کتاب و نویسنده اش این طور:است این کتاب، داستان پنهان بعضی از بنیادی ترین نگرش ها در دنیای قناعت مدرن را اشعار می. یواش اگر مجبور می شدم با یک روشنفکر داخل آسانسور گیر بیفتم، حتماً ریچارد تیلر را انتخاب می.کردم ابتیاع تاریخچه با کد تقلیل

zoomit روبرت. جی شیلر تر ی جایزه ی نوبل قناعت و نویسنده ی تاریخ Finance and the Good Society می:گوید ریچارد تایلر مرکز انقلاب هایی است که در سی سال اخیر داخل علوم اقتصادی گواه آن. هستیم این تاریخ فریبنده، شواهد صرفه جویی رفتاری را ترسیم می کند و شرح می دهد که چرا مقاومت زیادی داخل برابرش وجود داشته. است کج رفتاری را. بخوانید هیچگاه راهنمای بهتری برای این اقتصاد جدید و دوست داشتنی حیات.

ندارد تاریخچه کج رفتاری داخل آمازون حدود.۴ ۶ ستاره از ۵ و درون گودریدز بیش از ۴ ستاره از خوانندگانش اخذ کرده. است برخی از خوانندگان، این تاریخ را اولین تاریخ واقع گرایانه درباره ی چگونگی عملکرد صرفه جویی در دهه های اخیر می. دانند برای بسیاری از آن ها کتاب ناراست رفتاری تجربه ی بزرگی از آموختنِ بسیاری از مسائل داخل حوزه ی اقتصاد رفتاری بوده.است سخن

پایانی نتیجه ی سال ها رسیدگی ریچارد تایلر و تمرکز او بر شکاف میان بینش روانشناسی و اقتصاد، اقتصاد رفتاری را بوسیله وجود آورده. است او را می توان پدر علم اقتصاد رفتاری. دانست انسانی که مطالعه و حرفه اش را بوسیله اقتصاد رفتاری و نزول های اقتصاد سنتی بوسیله برهان توجه نکردن به خطاهای انسانی اختصاص داده. است تیلر بخاطر تشریح محل های اقتصادی اش از نمودارها و محاسبات ریاضی استفاده نکرده. است بلکه برای هر مفهوم، یک تصویر را به جزئیات کامل پیش رویتان استراحت داده است و آن را شرح می. دهد بنابراین اگر قصد قرائت کردن این کتاب را دارید، باید بخاطر تبدیل نگرش و نحو تفکرتان نسبت به اقتصاد، آماده.

باشید دید شما درباره علم قناعت و قناعت رفتاری چیست؟ لطفاً دیدگاه خویشتن را با زومیت درمیان. بگذارید نظرات شما برای ما ارزشمند.است بیشتر:بخوانید چگونه در زمان دنیاگیری کرونا با ادوات حمل و نقل عمومی ایمن سیر کنیم؟آمپول جعلی کرونا در تهران قربانی گرفتویروس کرونا در ایران چهار جهش جدید پیدا کرددر جریان دنیاگیری کووید ۱۹، چه زمانی باید واکسن آنفلوانزا را ستاندن کرد؟همه گیری ویروس کرونا در ایران از نگاه آمار و [ارقام به: روزرسانی ۲۱ شهریور]