معرفی کردن کتاب «تست مامان» معلول راب فیتز پاتریک

تأیید و تشجیع را همه ی انسان ها دوست دارند؛ به ویژه کارآفرینی که بوسیله رطوبت می خواهد ایده ای پیاده سازی نرم و کمی نگران و مضطرب است که ایده اش به رؤیاهایش ملبوس ی عمل خواهد پوشاند خواه خیر. راب فیتزپاتریک، کارآفرین حوزه ی فناوری، می گوید بوسیله جای اینکه متعاقب خال ی امنی برای احساسش باشد، تو خیز وجوی منبع است. او می خواهد به شما دستیار کند زمان و هزینه ی خود را با طرح سؤالات پایدار از افراد محکم حفظ کردن کنید؛ حتی چنانچه بوسیله قیمت سوزاندن رؤیاها و تصوراتتان تمام شود. این فقره شجاعت می طلبد. اگر نگران احساسات خود هستید، می توانید همیشه با مادرتان به همان شیوه ی باستانی صحبت کنید و تنها از او دید بخواهید.خلاصه ی کتاب

«تست مامان» تاریخچه راهنمای نظری و تند بخاطر کسب وکارها و کارآفرینان است که بوسیله آن ها می آموزد چطور با مشتریانشان صحبت کنند و درباره ی تعریف و تمجیدهایی که دیگران از ایده هایشان می کنند، هیجان زده نشوند. راب فیتزپاتریک در تاریخچه «تست مامان» می گوید نباید از مادرتان بپرسید ایده تان خوب خواه بد است؛ در برابر او بوسیله دروغ خواهد گفت این ایده عالی و بی نقص است؛ بجای شما را یار دارد. این سؤال لغزش بوسیله خویش خود افراد دیگر را هم به دروغ گفتن، حتی اندک وامی دارد. نتیجه این است که هیچ گاه تعاقب بازنگری ایده تان و رفع نقص هایش نخواهید رفت. با کمک این کتاب، می آموزید سؤالات درستی از افراد کنید و به طریق ی صحیحی با مخاطبانتان سخن بگویید.

برای آموختن روش گپ با مشتری و اینکه چطور با بود کذب گویی های آن ها خوب یا بد وجود داشتن ایده تان را کشف کنید، تاریخچه «تست مامان» مثال های فراوانی آورده است. درون تمام این مثال ها، نویسنده شرح می دهد کدام روش استوار و کدام روش مغلوط است و سپس درباره ی چرایی سفت و سهو بودن آن توضیح می دهد. این مثال ها می تواند درس های نظریه برای کارآفرینان و تمام کسانی باشد که بوسیله نوعی با مخاطبان و مشتریان سروکار دارند. مقاله های مرتبط:تقاضای بازار، عاملی که انقراض یا موفقیت استارتاپ را پیش بینی می کندچگونه از جریان ایده های خوب در درون همکاری پشتیبانی کنیم

تاریخ «تست مامان» زمان و پولتان را از ضرر و ضرر حفظ می کند؛ اما چطور؟ یکی از بنیادی ترین مراحل هر کسب وکار اعتبارسنجی ایده ی اولین اش است. چنانچه این جنین بوسیله درستی و دقت انجام شود، می تواند جلو بسیاری از خسران های احتمالی را درون آینده بگیرد. وقتی ایده ای دارید، قبل از هرکاری یار دارید بازخورد اطرافیان و یار و فامیل و تنخواه گذاران احتمالی و مشتریان بالفعل را درباره ی آن بدانید. بنابراین، احتیاج دارید از آن ها بخواهید به شما بازخورد بدهند و به این منظور از آن ها می پرسید این ایده به نظرشان خوب است یا نه. این سؤال اشتباهی است و شما را به نتیجه ی مطلوب نخواهد رساند. کارآفرینان داخل هر جای دنیا معمولا اسیر و مبتلا هستند؛ اما احتمالش زیاد است که در جلسات پوچ و گفت وگوهای بی هدف وقتشان را هدر بدهند. خواندن کتاب «تست مامان» می تواند تا ۱۰ برابر زمانی که صرف کردن خواندنش می کنید، برایتان ذخیره درنگ.

دوستان و فامیل دربرابر این سؤال امکان پذیر است دیدن واقعی شان را از شما پنهان کنند و بوسیله جای بیان دید حقیقی، فقط شما را تشویق و از ایده تان تعریف و تمجید کنند؛ چون فکر می کنند به تعریف و تشویقشان نیاز دارید و دلگرم می شوید. هیچگاه کس نمی خواهد به احساسات شما آسیبی بزند. سرمایه گذاران ممکن است به شما بگویند این ایده واقعا برجسته است، فقط بخاطر اینکه جلو شما را از حرف سرقت کردن بیشتر بگیرند. پس چطور وقتی همه ی اطرافیان دروغ می گویند، بفهمیم ایده ای خوب است یا نه. این مسئولیت آن ها نیست که ریشه را به شما بگویند؛ بلکه این مسئولیت شما است که حقیقت را بفهمید و این امر ارزش سفت انجام دادن را دارد. داده ها خبط حتی خطرناک مرطوب از بی اطلاع بودن و ممکن است با آن ها طنابی بخاطر دارزدن خودتان ببافید. بنابراین، بدون دانستن اصول گفت وگوی صحیح، گفت وگونکردن حکم بهتری است.بیع کتاب تست مامان

گفت وگوی مفید با اطرافیان می تواند کلیدهای زرین مهمی برای درایت این موضوع بوسیله دستتان بدهد که ایده ی مطلوبی دارید یا خیر. معیار مفیدبودن گفت وگو این است که چه میزان داده ها واقعی درباره ی زندگی و دیدگاه مشتری به دست آورده ایم. این اطلاعات اصلی هستند که برای کسب وکار ما سودمندند. بخاطر جمع آوری این طور اطلاعاتی، نیازمند سؤالات رادیکال و نکته سنج و جزئی هستیم. کامل ایده ها تو کلیت و داخل نگاه شروع شاید عالی به دیدن برسند؛ اما وقتی بوسیله قیافه موشکافانه ای با ایده برخورد کنیم و سؤالات ریزتری مطرح کنیم، ممکن است بفهمیم ایده ی اجرایی یا مناسبی حلق و به بازبینی احتیاج دارد. در گفت وگوی مفید، هرگز درباره ی ایده مان سخنی به میان نمی آوریم و سؤالی نمی کنیم؛ بلکه آنچه مطرح می شود، مصاحبت درباره ی زندگی و عادت های مشتریانمان است. تو این صورت، بدون اینکه از ایده ی خویشتن حرفی بزنیم، اطلاعات واقعی درباره ی موثر بودن خواه نبودن ایده مان را جمع می کنیم.

تاریخچه «تست مامان» به خوانندگانش این حس را می دهد که چرا مطرح کردن سؤالات منیع ابهت دارد. بخش مهمی از توانایی های کارآفرین توانایی طرح سؤالات درست است: مربوط به سؤالات بی عیب کلید بسط و رشد ایده ی شما است. بنابراین، شرح اعطا کردن ساده ی ایده تان را باید رها و سؤالات درستی مطرح کنید. صحبت کردن درباره ی انواع مشکلاتی که مشتریان بالقوه ی تصرف وکارتان دارند و راه محلول هایی که برای رفعشان عقب می کنند، گفت وگوی مناسب است. 

در انفصال اول کتاب، راب فیتزپاتریک مجموع سه گانه ضابطه را «تست مامان» می نامد:درباره ی زندگی افراد صحبت کنید، خیر ایده ی خودتاندرباره ی گذشته ی افراد سؤال کنید، نه سؤالات کلی خواه نظرشان درباره ی آیندهبیشتر شنونده باشیدتا وقتی هدف پا بر جا افراد را از ایفا کاری ظاهر نکرده اید، تمام تیرها را داخل تاریکی شلیک می کنید

«تست مامان» به سؤالاتی منجر می شود که حتی مادرتان هم درمقابل آن ها نمی تواند به شما دروغ بگوید. بنابراین، اگر سؤالات درست را مطرح کنید، به نتایج مستقر هم خواهید رسید. افراد تا اینکه بیدار ایده تان غصه نخواهند شد؛ اما اطلاعات موردنیازتان را به شما خواهند عدالت. برای مثال، وقتی از افراد می پرسید چرا فلان فردی یا خدمت را می خواهند، پاسخی که مشتری در جواب این سؤال می دهد، می تواند شما را از مشکل کاذب در ذهنتان به شاق واقعی هدایت یواش که باید حل شود. این سؤال موجب های مشتری را نشانه می گیرد و شما را بوسیله چرایی داستان نزدیک می درنگ.

سؤالاتی که درباره ی آینده از مشتریان سؤال می کنید، خوب نیستند. اگر از آن ها بپرسید حاضرند بابت رفع فلان مشکلشان پول پرداخت کنند، امکان پذیر است با بیم جواب مثبتی بدهند؛ اما این وعده ای سرخرمن و بدون قول است. با پرسش های بیشتر و کنجکاو تر باید مطمئن شوید اصلا این شاق برایشان اهمیتی دارد یا نه و اینکه تابه حال چه تلاش هایی برای رفع آن کرده اند. ممکن است بخاطر آن ها این قدر بزرگی نداشته باشد یا اینکه بتوانند با راه حل های جایگزین آن را رفع کنند. بکوشید درباره ی چیزهایی بپرسید که افراد تو حال مجهز ادا می دهند خواه از تجربیات گذشته و عادت هایشان سؤال کنید.درباره ی تاریخ

تاریخچه The Mom Test: How to talk to customers