مقایسه وضعیت اقتصاد ایران و آمریکا

بوسیله گزارش ایسنا، با وجود پیامدهای وزین شاگرد از کرونا درون آمریکا، این سرزمین کماکان بزرگ ترین اقتصاد دنیا است و انتظار می جوی تا اینکه بر مبنای سناریو بدبینانه این ملک رله خود را تا سال ۲۰۲۸ حفظ کردن نرم. از طرف دیگر ایران بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا است. 

لازم به ذکر است که بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی امسال ایران به منفی ۴.۵ درصد برسد که بسرنوشت شوم دچار کردن جلال از این رشد منفی متاثر از عملکرد بد مقدر شدن نفتی است. با این حال این رشد منفی از مقدار های پیش بینی شده برای بسیاری از کشورهای منطقه و جهان کمتر است.  

از سوی دیگر این بانک رشد اقتصادی امسال آمریکا را منفی ۶.۱ درصد پیش دماغ کرده که ۰.۹ درصد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهانی خواهد حیات. با این حال سال مربوط باینده این رشد مجددا مثبت شد و بوسیله چهار درصد تکثیر پیدا خواهد کرد. سال گذشته اقتصاد آمریکا ۲.۳ درصد رشد کرده بود.  

آخرین بار چنین رشد سلبی عظمت در سال ۱۹۴۶ پس از آخر جنگ جهانی دوم نما خورده بود که رشد اقتصادی آمریکا به منفی ۱۱.۶ درصد رسید. درون سال ۲۰۰۹ اقتصاد آمریکا برای آخرین بار و بوسیله میزان ۲.۵ درصد کوچک شد اما پس از آن ۱۰ سال متوالی رشد مثبت اقتصادی را  ثبت کرد.

داده های فوق از سندیت داده های بانک جهانی و تا پایان سال ۲۰۱۹ تهیه شده است.  

جمعیت

آمریکا: ۳۲۸ میلیون و ۲۳۹ هزار نفر

ایران: ۸۲  میلیون و ۹۱۳ هزار نفر

تولید ناخالص تویی

آمریکا: ۲۱ تریلیون و ۶۱۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار

ایران: ۴۳۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار

تولید ناخالص سرانه داخلی

آمریکا: ۶۵ هزار و ۸۵۰ دلار

ایران: ۵۳۰۰ دلار

نمو سالانه انباشتگی شهرنشین

آمریکا: ۰.۷ درصد

ایران: دو درصد

رشد اقتصادی سالانه

آمریکا: ۲.۲ درصد

ایران: سلبی ۶.۸ درصد

نرخ تورم سالانه:

آمریکا: ۱.۹ درصد

ایران: ۳۶.۹ درصد

مدت زمان لازم برای راه اندازی یک کسب و فقره:

آمریکا: ۴.۲ روز

ایران: ۷۲.۵ روز

انتهای پیام