پیشنهاد وزیر صرفه جویی به اقبال برای مرخص کردن ۵۱۰۰ خودرو دپو شده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – برای بازدید از بنادر و گمرکات به بوشهر رفته وجود که در همین مسئله فدایی از صاحبان خودروهای دپو شده تو گمرک با وی دیدار و درخواست خود بخاطر تعیین تکلیف خودروها را مطرح کردند. آنها گله داشتند که “چند سال است که سرمایه هاشان راکد مانده و با وجود این که داخل فداکار موارد گره قانونی وجود نداشته و تشریفات گمرکی انجام شده است، تکلیف خودروهای آنها محسوس زدودن”.

اما مقابل تازه ترین اخبار معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – به ایسنا، وزیر صرفه جویی دستورات لازم تو این رابطه را صادر و پیشنهاداتی را بوسیله هیات دولت ارائه کرده است که موافق آن تمامی خودروهای باقی مانده در گمرک که بوسیله حدود ۵۱۰۰ وسیله می رسد گلچین بلوغ خواهد شد.

مهرداد جمال ارونقی توضیح داد: پس ازآن از بازدید وزیر قناعت از گمرک های بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپو شده مطرح شد، ایشان قول دادند که بوسیله موضوع استفهام کنند. این در حالی است که کمتر از ۴۸ ساعت از این موضوع وزیر پیشنهاداتی را برای گلچین تکلیف خودروها به هیات نصیب و قسمت ارائه کرد.

وی افزود: براساس این پیشنهاد از خودروهایی که عادات گمرکی را ظهر سر گذاشته و پروانه ستاندن ولی با توجه به پایان مهلت مرخص کردن امکان خارج شدن نداشتند تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم پاکی بخاطر آنها صادر شده است، تعیین بلوغ می شود.

به گفته کمک گمرک ایران، داخل قیافه اتحاد هیات دولت با پیشنهاد وزیر قناعت حتی وضعیت کامل خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که قبل از سال ۱۳۹۳ متوجه گمرکات شده بود، مشخص می شود.

گفتنی است؛ خودروهای دپو شده در گمرک مجموعا حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت داخل زود شش ماهه ای ۷۱۵۳ دستگاه از آنها مرخص کردن شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر بوسیله دلیل اختتام مهلت گلچین شده داخل گمرکات پاینده ماند.

دگرگونی شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو از مهم ترین دلایل توقف ترخیص خودروهای مسبوق شده بوسیله گمرکات، بنادر و مناطق آنها وجود. ممنوعیت واردات خودرو ابطال می شود؟