چرا بورس دوباره نزولی شد؟

روزبه شریعتی داخل گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شاخص طاس برای اینکه از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد فراتر رود، نیاز به یک محرک بنیادی دارد، اشعار کرد: با این حال از نگاه منطقی و اقتصادی، بازار نباید ریزش داشته باشد.

بوسیله گفته وی حداقل حدود ۱۰۰ شریک شدن تو بازار به میدان جهانی مرتبط هستند و با توجه به حال خیلی خوب این روزهای بازار جهانی، زکام بورس قانون دان نیست.

وی امتداد داد: برای مثال نرخ پایه فولاد خواه ورق در بورس کالا، حتی با قاعده مجله متاخر که ۸۰ درصد قیمت جهانی را مبنای نرخ پایه صبر می دهد، رشد زیبنده توجهی داشته است، زیرا بازار جهانی فراتر از خواست تصاعدی بوده و و این اتفاق سابقه نداشته که راسته جهانی تا این معادل در میدان داخلی تاثیرگذار باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از ضابطه بازارگردانی در راسته سرمایه، گفت: بوسیله دیدن من مقیاس بد بازارگردانی یا مدل ردی خرید و فروش حقوقی ها تا حدودی داخل روند راسته تاثیرگذار است. برای مثال داخل روز شنبه حقوقی ها متجاوز از ۳۰۰ میلیون سهم فولاد را فروختند و صف بیع فولاد ضرب آهنگ راسته را تغییر رحم. روز یکشنبه همین اتفاق برای سهم های پالایشی و روز دوشنبه برای بانکی ها افتاد. البته بسیاری از  تکنیکالیست ها مصاحبت از اطلاع کف جدید  یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد می کنند اما این موضوع با منطق بنیادی و اقتصادی همخوانی ندارد.

شریعتی درون ادامه با تاکید کنار اینکه میدان تنخواه با ابهامات زیادی روبه رو است، توضیح عدالت: بازار سرمایه با ابهاماتی از عموم مناقشه لایحه بودجه و ضدیت احتمالی کانون با کلیات آن، روی کار آمدن تیم متاخر دولت تو آمریکا، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران و … رو بوسیله رو است و باید گفت بازار سرمایه از عدم ثبات رنج می برد.

انتهای پیام