چشم انداز میدان ارز و مسکن در ماه های آینده 

به گزارش ایسنا، چندی پیش رئیس طاس بانک مرکزی از کاهش انتظارت تورمی خبر داده و اظهار کرده بود که با تحول قابل پروا در انتظارات تورمی، خواست می رود که با این اقدامات، التهابات و نااطمینانی های تورمی کاهش یابد. 

بوسیله تازگی در این زمینه نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که آذرماه نقطه عطفی در روندهای پر پشت بود؛ بوسیله گونه ای که خیر تنها جریان هوا نقطه بوسیله خال پس از هشت ماه کاهش یافت، بلکه بازارهای دارایی ثبات و کاهش مقدار را تجربه کردند.

همچنین، آمار بانک مرکزی حکایت از هبوط ارزش مسکن تهران تو آذر ماه دارد؛ امری که سال ها وجود در این ماه عارض نداده بود.

در این زمینه، کامران ندری در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: با توجه به نتایج انتخابات آمریکا، خوش دماغ نسبت به اینکه بایکوت ها تعلیق و درآمدهای نفتی مجددا احیا می شود، ایجاد شده است؛ بنابراین انتظارت تورمی کاهش جلوه گر کرد و از آنجا که انتظارات تورمی بوسیله سرعت تبدیل می کنند، هر شناسایی بدی می تواند این متغیر  را دستخوش قرار دهد که خبرهای خوب و بد به تحولات دیپلماتیک در آینده رابطه دارد.

وی با تقریر اینکه سپس از این تو انتظارات تورمی تعدیل دیگری نخواهیم داشت، افزود: تا زمانی که بایدن به طور مشخص محاکمه خود را نسبت به ایران اعلام کند، یک وضعیت با ثباتی درون بازارها تماشاچی خواهیم بود. همچنین، در ماه های آینده میدان ارز ثبات نسبی خواهد داشت و مسکن بی قراری پرت است که تکثیر نرخ را تجربه کند.  

این کارشناس اقتصادی با اصرار بر سکون نسبی داخل بازارها، گفت: نرخ ارز به خشکی امدن انتظارات تورمی متجاوز تاثیرگذار است و اگر نرخ ارز به جانب پایین یا  ارتفاع تعدیل شود، بر انتظارات تاثیر شدیدی می گذارد. علاوه براین، اوایل بهمن ماه مقداری اضافه تقاضا در بازار داریم که با تدابیر انجام شده توسط بانک مرکزی و آزادسازی نرخ ارز در بازار نیما، این افزایش قابل مدیریت است. 

انتهای پیام