چهارشنبه ۱۹ تیر | مقدار معامله دلار در بانک ها؛ دلار مدلل ماند؛ یورو کم ارزش شد

بوسیله گزارش تسنیم، بعد از پیشدستی کردن زکام بها ها در میدان ارز و تکثیر مراجعه مردم به مراکز خرید و سودا ارز برای خرید ارزهای خانگی، بانک مرکزی از بانک ها غبطه نسبت به خرید ارزهای مردمی کوشا شوند.

برهمین اساس شعب ارزی بانک ها هر روز سپس از شهود مقدار از بانک مرکزی، نسبت به معامله ارز از مردم رفتار می کنند. اذن بانک مرکزی به بانک ها پس ازآن از آن صادر شد که صرافی ها از بیع ارزهای مردمی خودداری و بازار را به دلال ها واگذار کرده بودند.

امروز بانک های عامل مقدار دلار را ۱۲هزار و ۳۸۲ تومان و ۵ ریال، ارزش یورو را ۱۳ هزار و ۸۷۷ تومان و ۵ ریال و قیمت پوند انگلیس را ۱۵هزار و ۴۲۰ تومان و ۲ ریال بخاطر معامله از مردم اعلام کرده اند.

قیمت دلار نسبت بوسیله روزهای موثر قبل کاهش چشم گیری داشته و دلار از کانال ۱۴هزارتومانی به کانال قیمتی ۱۳هزار تومان واقف شده حیات و امروز پس ازآن از چند روز افت وخیز هوشیار کانال ۱۲هزارتومانی شد. ۲۷ خردادماه جنین دیگر دلار وارد کانال ۱۳هزاری شد، ولی از فردای آن روز بار دیگر دلار ۱۲هزاری شد.

گفتنی است امروز نسبت بوسیله روز قبل، قیمت دلار مدلل و ارج یورو و قیمت پوند کاهش یافته است.

** توجه داشته باشید که ارج های درج شده داخل این خبر برای دلار، یورو و پوند، بها سودا بانک از انسان است نه فروش!