۵۰۰۰ واحد مسکونی درون حاشیه شهرهای خراسان جنوبی ساخته می شود

بوسیله گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت امروز پنج شنبه، ۲۲ خردادماه در حاشیه مراسم افتتاح ۵۰۰۰ واحد مسکونی روستایی داخل روستای بندان بشرویه اظهار کرد: مقدر شدن اضافی از مسکن های روستایی در ناچیز از یک سال مخلوق شده که این امر بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه ساخت ۱۰ هزار واحد روستایی تو سال ۹۷ درون خراسان جنوبی مقرر شده است، افزود: این طرح بخاطر روستاها ارتکاب شد اما درون حاشیه نویسی شهرها نیز نیاز به مسکن عاطفه می شد.

رئیس دایره برنامه و بودجه بیان کرد: تو راستای این احتیاج تفاهم روزنامه سه جانبه ای منعقد شد که مقرر شد خلال یک سال آینده ۵۰۰۰ واحد مسکونی در حاشیه شهرهای خراسان جنوبی احداث شود.

نوبخت یادآور شد: برای ساخت این مسکن ها ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

انتهای پیام