زکام واردات و صادرات غیرنفتی

به گزارش ایسنا، بررسی گزارش تجارت خارجی ایران در آخر سال ۱۳۹۷ علامت می دهد که در این گرداگرد استاندارد صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به…