هاست ویندوز

هاست ویندوز چیست هاست ویندوز خواه Windows Hosting نوعی از میزبانی وب است که درون آن سیستم عامل مالک خواه رایانه میزبان از سنخ ویندوز…