بلیت هواپیما را گران نخرید

به گزارش ایسنا، درون مورد بها بلیت پروازهای اربعین، مجوز ایرلاین ها، چگونگی فروش، برخورد با گرانفروشی و تخلف  و… صحبت ها و اظهارنظرهای متفاوتی…