اصلا به چابهار عروج نکنید

عبدالرحیم کردی – مدیرعامل منطقه آزاد چابهار- در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت منطقه آزاد چابهار و مجموعه این شهر به دلیل شیوع ویروس کرونا…