لیر در آستانه سقوط

به گزارش همشهری آنلاین، ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: فراز رفتن ضیق تورمی و کاهش قطعی ذخایر ارزی باعث نگرانی فروش گران از توانایی بانک…